VISI

Memartabatkan profesion keguruan yang berkualiti dan berinovasi selaras dengan pendidikan guru bertaraf dunia

MISI

Melaksanakan sistem pendidikan yang berkualiti dan berinovasi serta membudayakan pembelajaran ilmu sepanjang hayat untuk melahirkan guru yang berintegriti dan bersifat global

MOTTO

Berilmu , Mendidik

OBJEKTIF

Melalui praktikum ini diharapkan guru pelatih dapat:

  1. Menyatupadukan pelbagai teori pembelajaran dengan amali P & P
  2. Mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P & P
  3. Mengenalpasti dan menyelesaikan pelbagai masalah P & P
  4. Memupuk sikap positif, meningkat jati diri, menghayati dan mengamalkan nilai profesion keguruan
  5. Memperkembangkan potensi diri sebagai pendidik melalui pembinaan portfolio praktikum dengan mengamalkan refleksi dan penilaian kendiri dalam semua aspek tugas yang dilaksanakan
  6. Mengoptimumkan pengaplikasian sember teknologi dalam pembestarian proses P & P
  7. Menguasai pelbagai strategi, perancangan dan pelaksanaan kokurikulum

 

 

 

© 2012 All rights reserved.

Create a free websiteWebnode