KONSEP AMALAN PROFESIONAL

Amalan Profesional merupakan suatu program yang mendedahkan pelajar kepada kerja lapangan yang juga satu kontinum dalam program latihan perguruan praperkhidmatan di IPGM. Program ini terbahagi kepada tiga bahagian.i.Pengalaman Berasaskan sekolah(PBS)ii.Praktikum iii.Internship. Amalan Profesional menyediakan peluang bagi pelajar mempraktikkan ilmu, kemahiran dan teori dalam amalan pengajaran pembelajaran serta menghasilkan teori pengajaran tersendiri.Hasil daripada pengalaman, pelajar akan menggunakan kreativiti bagi menghasilkan ilmu binaan dan inovasi yang menjadi asas kepada pembinaan ilmu perguruan.

© 2012 All rights reserved.

Create a free websiteWebnode